Skip to content →

Over mij

LR-4004_fvdb_20160201

In 2010 heb ik De Bedrijfsvoerders opgericht. Ik werk voor bestuurders en managers bij het verbeteren van hun interne organisatie en bedrijfsvoering. Ik vervul daarbij de rollen van interim leidinggevende, adviseur of begeleider.

Voordat ik De Bedrijfsvoerders startte, werkte ik in eindverantwoordelijke functies voor de OPTA (nu: Autoriteit Consument en Markt) en de Nederlandse Zorgautoriteit. In beide organisaties heb ik me vooral gericht op het versterken van de interne bedrijfsvoering en samenwerking.

In de tussenliggende periode werkte ik bij adviesbureau Berenschot als adviseur en interimmanager aan organisatie-ontwikkelopdrachten. Mijn opdrachtgevers waren met name gemeenten, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties.